top of page

Devlet Teşvikleri

Güne uyum sağlamak ve geleceğe hazırlanmak adına gerekli olan yatırımları finanse etmek için, iç kaynakların yanı sıra dış kaynaklar da önemli bir finansman yoludur. Bu noktada Kobi Analiz A.Ş. uzman ekibi, Kalkınma Ajansları, Tubitak, Kosgeb ve AB Fonlarına erişmeniz için gerekli projelendirme ve uygulama aşamalarında size profesyonel destek vermektedir. 

Devlet Teşvikleri Danışmanlığı Ekibimiz

  • Akredite Kobi Danışmanı

  • Proje Uzmanı (PMP)

  • Teşvik Uzmanı

  • Teknik destek ekibinden oluşmaktadır.

1- Öncelikle danışan Kurum / Kuruluş ve Kobi Analiz A.Ş. arasında "Gizlilik Sözleşmesi" imzalanır,

2- Kurum/Kuruluşun ihtiyaçlarını ve finansal/kurumsal kapasitesini belirlemek amacıyla "mevcut durum analizi"  yapılır.

3- Belirlenen ihtiyaçlar ve finansal/kurumsal kapasite çerçevesinde, uygun finansal kaynak: hangi Kurum ve destek programından istifade edilebileceği tespit edilir.

4- Tespit edilen Kurum ve destek programı çerçevesinde, konu projelendirilir. 

5- Proje muhteviyatı, Kobi Analiz A.Ş. ve danışan arasında istişare edilerek final haline getirilir ve danışan tarafından  Kurumun onayına sunulur.

6- Projenin ilgili Kurumdan onaylanması akabinde, proje yürütme aşamasına geçilir ve başarı ile sonuçlanması sağlanır.

*Kobi Analiz A.Ş. tarafından sürdürülen tüm faaliyetler, "balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek" prensibi ile sürdürülür. Bu sayede sunduğumuz tüm danışmanlık hizmetleri "sürdürülebilirlik" kavramını ekseninde gerçekleşir. 

DEVLET

Teşvikleri

DANIŞMANLIK

süreçleri

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

KALKINMA AJANSLARI

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

TUBİTAK 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

TKDK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

devlet teşvikleri 2020, devlet teşvikleri okul, devlet teşvikleri hayvancılık, devlet teşvikleri nedir, devlet teşvikleri 2020 eğitim, devlet teşvikleri 2020, okul özel okul devlet teşvikleri 2020

bottom of page