top of page

Yönetim Danışmanlığı

Günümüzde, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da büyük öneme sahiptir. İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterilerinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme kabiliyetiniz”, pazardaki geleceğinizi de belirlemektedir. Bu noktada, Kobi Analiz A.Ş. profesyonel yönetim danışmanlığı uygulamaları, İşletmeyi bir bütün olarak ele alarak, pazar ve rekabet performansını ciddi oranda artıran aksiyonlar içermektedir. 

Yönetim Danışmanlığı Ekibimiz

  • Akredite Kobi Danışmanı

  • Pazarlama Uzmanı

  • Finans Uzmanı

  • Teknik destek ekibinden oluşmaktadır.

1- Öncelikle danışan Kurum / Kuruluş ve Kobi Analiz A.Ş. arasında "Gizlilik Sözleşmesi" imzalanır,

2- Akabinde aşağıdaki alanlarda, "mevcut durum analizi" yapılır ve sorunlu alanlar tespit edilerek önceliklendirilir.

  • İşletme Yönetimi

  • Pazarlama Yönetimi

  • Finansal Yönetim

  • Üretim Yönetimi

  • İnsan Kaynakları

3- Önceliklendirilen sorunlu alanlara dair "çözüm önerileri" ve bu çözüm önerilerinden elde edilmesi hedeflenen "gelişim - değişim değerleri", Kobi Analiz A.Ş. tarafından danışan Kurum/Kuruluşa sunulur.

4- Çözüm önerilerine dair uygulamalar için "kritik kontrol noktaları" ve "alternatif çözüm yolları" belirlenir.

5- İşletme onayına sunulan çözüm önerileri, onay alındıktan sonra Kobi Analiz A.Ş. ekibi tarafından uygulamaya geçirilir. 

6- Belirlenen KKN'nın verdiği sonuçlara göre program uygulanmaya devam eder; karşılaşılan beklenmedik durumlarda, daha önceden belirlenen alternatif yollara geçişler suretiyle, çözüm önerilerinden beklenen sonuçların yakalanması sağlanır. 

*Kobi Analiz A.Ş. tarafından sürdürülen tüm faaliyetler, "balık vermek yerine, balık tutmayı öğretmek" prensibi ile sürdürülür. Bu sayede sunduğumuz tüm danışmanlık hizmetleri "sürdürülebilirlik" kavramını ekseninde gerçekleşir. 

YÖNETİM

DANIŞMANLIĞI

süreçleri

Pazar

lama

danışmanlığı

Sat

ış

danışmanlığı

Fin

ans

danışmanlığı

Üret

im

danışmanlığı

Pers

onel

eğitimleri

Yönet

ici

eğitimleri

Fizi

bilite

analizi

Mevcut

Durum

analizi

bottom of page