top of page

Konkordato

Çevresel yada içsel sebeplerden dolayı, işletme döngüsünde yaşanan sorunların, alacaklı ve borçlu için ortak bir zeminde çözüme kavuşması ve işletmenin devamının sağlanması amacıyla oluşturulmuş olan "Konkordato" müessesesi, Kobi Analiz A.Ş.'nin ihtisas alanı olup, başvurudan kesin mühlete kadar tüm süreçleri kapsayan profesyonel bir destek unsurdur. 

Konkordato Danışmanlığı Ekibimiz

  • Akredite Kobi Danışmanı

  • Mali Müşavir

  • Avukat

  • Finans Uzmanı

  • Teknik destek ekibinden oluşmaktadır.

KON

KOR

DA

TO

DANIŞMANLIĞI

süreçleri

1- Öncelikle danışan Kurum / Kuruluş ve Kobi Analiz A.Ş. arasında "Gizlilik Sözleşmesi" imzalanır.

(konkordato için, alacaklı yada borçlu tarafından başvuru yapabilir; yazımızdaki süreçler, "İflas öncesi - Adi konkordato" ve "borçlu" tarafından yapılacak başvuru içindir.)

2- Konkordato talep edilecek firma için, mevcut durum analizi yapılır ve sorunlu alanlar tespit edilerek, "Ön Konkordato projesi"  hazırlanır.

3- Ön konkordato projesi, mal varlığı beyan dokümanları ve alacaklara dair tablo ile Asliye Ticaret Mahkemesine (danışan tarafından) başvuru yapılır.

4- Asliye Ticaret Mahkemesi, üç ay geçici süre verir ve geçici Konkordato Komiseri atar. (Mahkeme gerekli gördüğünde, bu süreyi uzatabilir)

5- Geçici mühlet içinde, komiser tarafından rapor hazırlanır.

6- İlgili rapor doğrultusunda, Yetkili Mahkeme, bir yıl süreli "Kesin Mühlet" kararı verebilir. (Mahkeme gerekli gördüğünde, bu süreyi uzatabilir)

 

7- Kesin Mühlet kararı sonrasında "Alacaklılar Kurulu" oluşturulur.

 

8-   a) İlgili Mahkemece "Konkordato Tasdik Edilir".

      b) İlgili Mahkeme, süreci tasdik etmez ise "İflas" kararı verilir.

bottom of page