top of page

KOBİ Nedir?

Güncelleme tarihi: 24 May 2020


Kobi tanımı, Kobi kimdir? Kobi nedir? Kimler Kobi'dir?
Kobi Nedir? Kobi Kimdir? Kobi Tanımı | KOBİ ANALİZ A.Ş.

Bildiğiniz gibi "KOBİ" kavramı, Ülkemiz ekonomisi açısından hayati öneme sahip, mikro, küçük ve orta büyüklükteki ticari işletletmelerin genel adıdır. #kobi #kobinedir #kobikimdir #kobitanımı


Daha detaylı ifade etmek gerekir ise;

Mikro İşletme: Çalışan sayısı en fazla 9 (dokuz) olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir. #mikroişletme


Küçük İşletme: Çalışan sayısı, 10 (on) ile 49 (kırk dokuz) arasında olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir. #küçükişletme


Orta Büyüklükteki İşletmeler ise çalışan sayısı 50 ve 249 arasında olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir. #ortabüyüklüktekiişletme


30.04.2018 tarih ve 2018/11828 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve 24.06.2018 de yürürlüğe giren "KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" kapsamındaki tanım, yukarıda bilgilerinize sunduğumuz şekildedir.


Yönetmelik tam metnine ulaşmak için tıklayınız


Kobi Analiz A.Ş. olarak, sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız
7.761 görüntüleme

Comments


bottom of page