top of page

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Üretici firmalar, AB tarafından deklare edilen, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerine CE markalaması yerleştirmek zorundadır.

 

Bu nedenle, bu kapsamda üretilen her ürün için, ürününe ya da ürünlerine CE işareti koymak isteyen üretici firmalar, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlarlar yada hazırlatırlar.

Bahsi geçen "Teknik dosya", CE markalama çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

 

İlgili ürünler, tehlikeli sınıfa girmese dahi, üreti firmalar, teknik dosya hazırlamak durumundadırlar.

Teknik dosyada, ürüne dair oluşum-üretim-operasyonel süreçleri yeralmalıdır. Bu bilgiler, ürünün direktiflerde yer alan temel gereksinimlere uygunluğunu gösterecek şekilde düzenlenmelidir.

Doğru bir teknik dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

  • Üreticiye ait temel ticari bilgiler,

  • Ürünün teknik spesifikasyonlarını içeren liste,

  • Ürüne dair kullanım amaç ve alanları,

  • Ürüne dair test raporları,

  • Ürüne dair ulusal ve uluslar arası standartlar

  • Ürünün üretimine dair tedarikçi listesi

  • Tedarik ürünler CE kapsamında ise ilgili ara mallara dair sertifikalar ve test raporları

  • AB Uygunluk Deklarasyonu

  • Ürüne dair kurulum, uyarlama, faaliyete alma, kullanım ve bakım/taşıma faaliyetlerine yönelik kılavuzlar

Üretici firma ürüne CE markalamasını ekleyebilmesi için bir de Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı hazırlaması ve teknik dosyaya koyması gerekmektedir.

 

Bu uygunluk deklerasyonu, ilgili direktiflerde açıklanan uygunluk değerlendirmesi süreçlerinin bir parçasıdır.

"CE" uygunluk süreci, profesyonel destek gerektiren karmaşık bir süreçtir. Kendi imkanlarınızla ile bu süreci neticelendirmek için harcayacağınız emek ve ücretten daha tasarruflu bir şekilde ilerlemek ve CE uygunluk belgesi almak için Kobi Analiz A.Ş. Belgelendirme departmanımız hizmetinizdedir. 

CE_mark-kobianaliz.png
"CE Belgelendirme" 
hizmetimiz hakkında
detaylı bilgi ve fiyat talep etmek için
lütfen bize ulaşınız
bottom of page