top of page

CE Belgesi Neden Gereklidir?

CE işareti olmayan ürünlere, Avrupa Birliğinde dolaşımına izin verilmemektedir. 

Ayrıca günümüzde, yasal bir zorunluluk olmaktan çok, tüketici talepleri üzerine de CE belgesi almak bir gereklilik haline gelmiştir. 

AB üyesi olmayan Ülkeler dahi, CE deklerasyonu talep etmektedirler.

 

Üretici firmalar, 27 adet AB Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren bir ürün üretiyorlar ise mutlaka "CE" markalamasını ürün üzerine eklemek zorundadırlar.

Markalama öncesinde, ürünün ilgili direktiflere uygunluğunu beyan eden bir uygunluk deklerasyonu düzenlemek ve ürünün teknik dosyasına eklemek zorundadırlar.

 

Ürüne dair, CE uygunluk beyanı için hazırlanan teknik dosyanın, en az on yıl sürel ile muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Şayet ilgili üretici firma veya mümessili ülkemizde değil ise, CE uygunluğuna dair teknik dosyanın saklama yükümlülüğü, bu ürünü ülkemizde piyasaya sunan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

İlgili mevzuata göre, CE işaretinin, ürünün üzerine, mümkün değil ise paketinin üzerine, ürüne ait kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine, rahatlıkla görülebilir, okunabilir ve silinemez bir şekilde markalanması gerekir.

Şayet ürüne ait farklı standartlara ya da düzenlemelere uygunluğunu gösteren başka işaretler de kullanılacak ise, bu işaretlerin, CE uygunluk işaretinin görünmesine ve okunmasına engel teşkil etmeyecek şekilde, ürün üzerine, ambalajına, kullanım kılavuzuna ya da garanti belgesine basılması gerekmektedir.

CE markalaması, piyasaya sunulacak ürünün son hali üzerine eklenmelidir. Ancak ürünün bir takım nitelikleri dolayısıyla, üretim sırasında birçok bileşen kullanılmış olabilir ve her bir bileşen için ayrı ayrı CE işareti gerekebilir. Bu durumda ilgili ürüne ait komponent üretici firmalarının da, ilgili AB direktiflerine giren ürünleri için ilgili kriterlere uymaları, teknik gereklilikleri karşılamaları ve ürünlerine CE etiketi koymaları gerekmektedir. 

 

Bileşenlerinin CE markalamasını bulundurması, bileşenlerden meydana gelen ürünün kendisinin de CE işareti taşıyabileceği anlamına gelmez.

CE_mark-kobianaliz.png
"CE Belgelendirme" 
hizmetimiz hakkında
detaylı bilgi ve fiyat talep etmek için
lütfen bize ulaşınız
bottom of page