top of page

CE Belgesi, TSE yerine Geçer mi?

CE  markalaması, ilgili ürünün, AB Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak, çevre ve insan açısından güvenli olduğunu ifade eden işaretidir.

 

Bir ürün, birkaç AB Direktifine aynı anda girebilmekte olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine markalanan "CE" o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun
olduğunu göstermektedir.

CE işaretlemesi, ürün güvenliğine yönelik şartları muhteva etmektedir. Bununla birlikte temel gerekler ürünün performans özellikleri ve kalitesine yönelik şartları direkt olarak belirtmemektedir.

 

Dolayısıyla CE İşareti, ürünlerin güvenliğine yönelik olup, esas olarak Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı amaçlamaktadır.

 

Oysa TSE Ürün Belgelendirmesi direktiflerde atıfta bulunulan Standardlarda öngörülen güvenlik şartlarının yanı sıra performans ve kalite kriterlerini, üretim yerinin yeterliliği ile birlikte göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

 

Bu nedenle TSE Belgeli bir ürün güvenli olmanın yanı sıra performans ve kalite açısından da tüketiciye güvence vermektedir.

 

Bu noktada, TSE ürün belgelendirmesinin CE belgesine bir alternatif olarak değerlendirilmesi uygun değildir.

 

Bu farklılığın en belirgin göstergesi, AB ülkelerinin tümünde CE işareti dışında kalan ürün belgelendirme faaliyetlerinin sürekli artarak devam ediyor olmasıdır. 

Özetle, "TSE Ürün Belgelendirme" ve "CE işareti" kavramları birbiri ile karıştırılmamalıdır. 

 

TSE tarafından 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar kesintisiz devam ettirdiği ürün belgelendirme hizmetleri, gerek üreticilerimiz, gerekse son kullanıcılar açısından büyük öneme haizdir.

TSE ürün belgelendirme ve CE Belgesi talepleriniz için, Kobi Analiz A.Ş. uzman ekibi, her zaman hizmetinizdedir.

CE_mark-kobianaliz.png
"CE Belgelendirme" 
hizmetimiz hakkında
detaylı bilgi ve fiyat talep etmek için
lütfen bize ulaşınız
bottom of page