top of page

CE Belgesi

Teknik Dosya İçeriği

(a) Üründe kullanılan bileşenlerin ve malzemelerin bir listesi ile kullanılan kimyasallardan güvenlik bilgi formları da dahil olmak üzere, kimyasal tedarikçilerden alınacak tasarım ve üretimin ayrıntılı bir açıklaması,

 

(b) İlgili tebliğe göre yapılan güvenlik değerlendirmeleri

 

(c) Takip edilen uygunluk değerlendirme prosedürünün açıklaması

 

(d) AT uygunluk beyanının bir kopyası

 

(e) İmalat yerlerinin adresleri, depo yerlerinin adresleri

 

(f) Üreticinin belgelendirme kuruluşuna sunduğu belgelerin kopyaları,

 

(g) Test raporları ve imalatçının temin ettiği araçların açıklaması, iç üretim kontrol prosedürünü izlemesi durumunda, üretimin uyumlu standartlara uygunluğu

 

(h) AT tipi inceleme sertifikasının bir kopyası, üreticinin temin ettiği araçların açıklaması, üretimin AT tipi inceleme sertifikasında belirtildiği gibi ürün tipine uygunluğu

 

bilgi ve belgeleri, teknik dosyada yer almalıdır. 

"CE Belgelendirme" 
hizmetimiz hakkında
detaylı bilgi ve fiyat talep etmek için
tıklayınız
bottom of page